Информация

    0878 51 85 06

Общи условия за ползване на онлайн магазин „4gift.me“

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Викито“ ЕООД услуги на потребителите в он-лайн магазина „4gift.me“ и урежда отношенията между„Викито“ ЕООД и потребителите.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на on-line магазин „4gift.me”. В общите условия са описани всички въпроси, късаещи дейността на  on-line магазин „4gift.me”.

  1. Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от „Викито" ЕООД сайта „4gift.me”.
  2. Част втора се отнася до потребителите, които желаят „Викито“ ЕООД да изработи по техен проект напечатан артикул.

 ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

 1. Чрез регистрацията в on-line магазин „4gift.me”, потребителите се   съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените услуги от фирма „Викито“ ЕООД.
 2. Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „4gift.me” по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
 3. „Викито“ ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ “ 4gift.me „. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
 4. „Викито“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия. 

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

 1. Изпълнител по договора за изработка е фирма „Викито“ ЕООД, ЕИК: 201746147, седалище Мизия, ул.Ал.Якимов 55, адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.Пиротска 37
 2. Клиент е всяко лице, регистрирало се в on-line магазин „4gift.me”, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.
 3. On-line магазин е интернет сайтът с домейн „4gift.me”, собственост на Изпълнителя.
 4. Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
  1. Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на On-line магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
  2. Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
   • Избрани от предоставения във On-line магазин каталог, който е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки, изработени от Изпълнителя модели или дизайнерски модели на художници.
   • Създадени с помощта на предоставената от Изпълнителя секция „по Ваш избор“.
 5. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 3 работни дни от сключване на настоящия договор.4gift.me си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни като предварително информира Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 6. Цената на готовия продукт се калкулира от дизайнера "по Ваша идея". Ако има промяна в цената Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 24 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти на сайта, цените са посочени.
 7. Възможните начини за плащане са:
  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. По изрично съгласие на поръчващия, чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
 8. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.4gift.me си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
 9. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

 Права и задължения на Изпълнителя

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.
 2. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

 Права и задължения на Поръчващия

 1. Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката. 

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
  • некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
  • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез бланката „по Ваш избор”.
  • както и други, неизброени подробно.
 2. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
 1. Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 2. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 3. Чрез отстъпка при избор на артикул.
 4. Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 1. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
  • Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
 1. Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
 2. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.
 3. ВАЖНО!!!
  Текстовете на български език се приемат, само изписани на кирилица. Текстовете на чужд език се копират директно от изпратената ни поръчка, при евентуални правописни грешки допуснати от клиента, ние не носим вина.
  Фирмата си запазва правото да не изработва и изпраща продукти на некултурни, неграмотни и некоректни клиенти. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА 4gift.me С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА 4gift.me (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.